ที่อยู่ :  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900

เบอร์โทรศัพท์ :  02-942-8567-70

โทรศัพท์ :  02-942-8571

E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แผนที่ :