ศุกร์, 20. กรกฏาคม 2018
Location

Kasetsart University
50 Phahonyothin Road, Lat Yao Subdistrict,
Jatujak District, Bangkok 10900
near the intersection of Vibhavadi Randsit
and Ngamwongwan Roads.

Telephone numbers    (66)  0 -2942 -8711 -2
Facsimile number       (66)  0 -2942 -8680
Email address  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน